Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

2. 10. 2018

Jak vznikl název „MAZURIE“ a „MAZURÁCI“

Obyvatelé východní části Boskovic kolem říčky Bělé si od dávných dob říkají „Mazuráci“ a svou čtvrť, oficiálně ještě nedávno nazývanou Horní předměstí, nazývají „Mazurie“. 

Jak tato podivná jména  vznikla?

„K povinnostem boskovických poddaných patříval hon na vlky ve valchovských lesích. Roku 1612 v pondělí masopustní šli sousedé boskovičtí „na rozkaz Ouřední“ honit vlky. S nimi šel také Jiří Bílek, člen ševcovského cechu. Když přišli za Boskovice ke Kockovu (statek na Čížovkách, který ve 20.století patřil rodině Roztomilých), jel nějaký sedlák z městečka k Valchovu se saněmi, kolem nichž pobíhal jeho pes. Švec Jiří Bílek z Bělé se prý obával, aby pes nevběhl do lesa a nepoplašil vlky, a proto se po psu rozehnal sekyrou a „trefunkem uhodil psa toho nechtíce zabil“. Ševcovský cech za to vyloučil Bílka ze svého středu a zakázal mu provozovat řemeslo. Bílek se odvolal k vrchnosti a pan Václav Morkovský ze Zástřizel, tehdejší majitel boskovického panství, vynesl rozhodnutí, že Jiří Bílek tak nesvévolně a nerad učinil a že mu to nesmí žádný pod propadnutím desíti kop grošů k ruce Jeho Milosti Páně vyčítati. Protože zabitý pes se jmenoval Mazur, dostalo se nejprve Bílkovi a pak i ostatním obyvatelům  kolem Bělé přezdívky „Mazuráci“ a čtvrti se říkalo „Mazurie“. Ačkoli tyto názvy byly původně hanlivé, obyvatelé na Bělé se jimi později pyšnili a rádi se jimi odlišovali od obyvatel jiných Boskovic, které neměly zvláštní názvy. Jménem „Mazurie“ nazývali Mazuráci své vzdělávací, ochotnické, sportovní i hasičské korporace.

Vznik spolku „Mazurie“

Po vzniku Československé republiky se usnesli mladí lidé z Bělé, že k uctění památných dnů budou každoročně pořádat slavnost stavění a kácení máje. Slavnost pořádal spolek bělských mládenců. Na těchto  základech později vznikl 6-ti členný přípravný výbor (Mikula Rudolf, Syka František, Horák Antonín, Kalandra František, Hrazděra Alois, Čech Jindřich). Tito se postarali o vše potřebné k založení a schválení nejen spolku, ale i stanov. A tak  roku  1925 vzniká Vzdělávací spolek „Mazurie“ v Boskovicích pro Horní Předměstí. Na tehdejší poměry byla činnost spolku velmi čilá. Pravidelně se pořádala slavnost stavění a kácení máje, které byly vyhlášené v širokém okolí. K činnostem spolku patřilo pořádání plesů, zábav, sportovních akcí – hlavně fotbalu, který měl také velmi zvučné jméno. Při spolku byly založeny odbory – např. hudební – rodina Indrova – otec a pět synů, dále bratrů Huga a Karla Božkových, Karla Bašného, Jaroslava Voničky a dalších, později kapelníka A. Trapla,  čtenářský , který měl svou vlastní knihovnu, turistický oddíl – vedl pan Karel Haramach, zdravotní vedla pí. Mikulová. Velice dobře s velkou oblibou  si vedl divadelní kroužek, který vedl p. Mikula. Divadelníci se scházeli v sále v pivovaře. Spolek Mazurie si vedl velice dobře. Možná právě tato nejistá doba utužovala a sdružovala všechny obyvatele Mazurie v tak bohaté činnosti.

Založení sboru dobrovolných hasičů Mazurie

Sbor dobrovolných hasičů Boskovice II. Mazurie vznikl jako odbočka hasičů Boskovice I. ve čtvrti Boskovic zvaná Bělá v důsledku častých povodní a požárů v této odlehlé části města. Bohužel uskutečnění vzniku bylo stále oddalováno i přesto, že k  tomu byla nejlepší vůle. K vlastnímu  založení sboru č. III. došlo teprve v roce 1929 přičiněním tehdejšího župního náčelníka bratra Františka Hlouška. Spolek „Mazurie“  postavil na svůj náklad zbrojnici. Výstroj a nářadí bylo částečně darováno, částečně propůjčeno sborem Boskovice I.

mazurie02.jpg

Po založení sboru byli činovníky zvoleni tito zakládající členové:

Starosta                                   Ludvík Vašíček

Náměstek starosty                   Josef Vojtěch

Náčelník                                 Richard Havrda

Podnáčelník                            František Chlup

Jednatel                                  Rudolf Mikula

Pokladník                               Rudolf Bašný

Zakládající sbor čítal 22 činných a 11 přispívajících členů. Za zásluhy, které si získal o založení sboru byl župní pokladník bratr František Hloušek jmenován čestným členem mladého sboru Boskovice III.

mazurie15.jpg

22.4.1934 sbor zakoupil motorovou přenosnou stříkačku – čtyřválec 32HP. Stříkačka byla zakoupena od firmy Chotěboř Brno za 18.000,- Kč a to na dvě splátky.

7.12.1937 bylo učiněno významné usnesení zakoupit auto pro motorovou stříkačku. Auto zn. PRAGA – GRANT bylo zakoupeno od firmy Českomoravské Kolben – Daněk v Brně za obnos 6.000,- Kč, tj. šasi s příslušenstvím. Na úhradu auta a na doplacení úprav auta a stříkačky byla uzavřena výpůjčka  u hasičské záložny v Brně se zárukou Městské rady v Boskovicích ve výši 15.000,- Kč.

mazurie01.jpg

Do struktury hasičských spolků v Boskovicích násilným způsobem zasáhly okupační úřady. Rozkazem Moravské zemské jednoty hasičské, vydané z popudu německého krajského požárního velitele ze dne 12.března 1941, byla Okresní hasičská jednota v Boskovicích pověřena sloučením všech tří hasičských sborů. Jednání se protahovalo a ke sloučení došlo až 14. října 1942. Vrchním velitelem byl navržen Josef Hampl, pro nesouhlas některých členů s tímto návrhem jmenovala Okresní hasičská jednota němce Ottu Estelbergera ze sboru II., jeho zástupci byli u sboru I. Karel Bursák, u sboru II. Jan Bedáň a u sboru III. František Svěrák. Do jednotného administrativního výboru byli jmenováni Jan Hadraba ze sboru II. jednatelem, pokladníkem br. Svojanovský ze sboru I., vzdělavatelem Antonín Trapl a matrikářem Karel Flek ze sboru III. Po sloučení obdržel sbor motorovou stříkačku pro civilní ochranu.  Sjednocení se nakonec ukázalo jako administrativní krok a přineslo s sebou pouze umrtvení veškeré činnosti hasičské v Boskovicích. Činnost hasičů byla omezována podobným způsobem i v jiných hasičských organizacích. Hasiči museli všechny své schůze předem hlásit, došlo k podstatnému útlumu samaritánské činnosti a vzdělávací činnost byla zakázána. Řada hasičských sborů se tedy zaměřila pouze na údržbu hasební techniky, občasná cvičení (kterých se využívalo k informační činnosti), na činnost žňových hlídek a pozornost byla věnována instruktážím civilní protiletecké obrany. Celkově byla činnost hasičských spolků omezována, až se v létech 1944/45 úplně zastavila. K opětovnému rozloučení hasičských sborů v Boskovicích došlo v roce 1952, kdy se osamostatnil Dobrovolný hasičský sbor III. na Bělé.

Teprve nový organizační řád ČSPO čl. VIII.  odstavec 72) z roku 1956 dal možnost znovu zřízení ČSPO Boskovice Bělá – Mazurie. Z popudu bratra Josefa Janků t.č. velitele II. družstva je svolána schůze bratrů z obvodu Mazurie na den 8.12.1956 do restaurace „U Žemlů“. Na tuto schůzi se dostavilo 31 bratří. Schůze se zúčastnil i bratr Paruch jako referent ONV a informuje o novém organizačním řádu a možnostech z něho vyplývající. Po projevu bratra Parucha se rozvíjí živá debata jejímž výsledkem je  jednohlasné schválení návrhu bratra Josefa Janků na obnovení ČSPO Boskovice Bělá – Mazurie.  Byla sepsána žádost s datem 8.12.1956 a po jejím schválení dochází k obnovení jednotky ČSPO Boskovice Bělá – Mazurie. Dne 27.1.1957 je do místnosti pohostinství v pivovaru svolána ustavují schůze ČSPO. Tuto schůzi zahajuje bratr Richard Havrda a vítá přítomné bratry a hosty. 

V roce 1958 obdržel sbor hasičské auto TATRA - 805 a motorovou stříkačku  PPS8. 

 mazurie17.jpg

mazurie07.jpg

Za 36 roků provozu vykonalo toto auto mnoho práce i když bylo náročné na údržbu.V roce 1991 bylo vybavení sboru doplněno o motorovou stříkačku PPS 12Od roku 1994 vlastní sbor auto AVIA 30. V roce 1997 sbor bezúplatným převodem z Letovic obdržel  vozidlo TATRA T-138. Dále T 138 vyjížděla na pálení klestí, dozory, ukázky, výročí, dovoz vody na soutěže a samotný výcvik. To zkrácená je ukázka na čem se T 138 podílela.V roce 2003 bylo vozidlo TATRA T-138  bezplatně převedeno do užívání SDH Suchý.

 

Náhledy fotografií ze složky Historie sboru

 

 

Poslední fotografie


Kontakt

Hasiči Mazurie

Dukelská 16A
68001 Boskovice

hasici.mazurie@seznam.czArchiv

Kalendář
<< srpen / 2021 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 92082
Měsíc: 2174
Den: 69